سامانه اطلاع رساني اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهيلات مسکن
كد ملي/شناسه حقوقي:        
نوع جستجو:
 
  

اعتبار اوراق:

اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن داراي تاريخ اعتبار مي باشد.

تاريخ اعتبار اوراق جهت نقل و انتقال ( خريد و فروش و هبه ) يك ماه قبل از تاريخ اعتبار اوراق جهت استفاده از تسهيلات مسكن مي باشد.

اوراق گواهي حق تقدم استفاده از تسهيلات مسكن پس از انقضاء تاريخ اعتبار جهت استفاده از تسهيلات، فاقد هرگونه ارزشي خواهد بود.

جهت مشاهده اعتبار کلیه نماد ها  اینجا  را کلیک نمایید.کلیه حقوق این سایت متعلق به بانک مسکن می باشد.